Χημείο

Η ΕΑΣ Μυλοποτάμου, θέλοντας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παραγωγών-πελατών της δημιούργησε και λειτουργεί ένα σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει έγκαιρα, αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ISO/IEC 17025 E2 (αρ. πιστοποιητικού 274(2)) στις δοκιμές:

  • Προσδιορισμός Οξύτητας
  • Φωτομετρική ανάλυση στο υπεριώδες (συντελεστές K232,Κ270,ΔΚ)

Το εργαστήριο διαθέτει αέριο και υγρό χρωματογράφο με δυνατότητες αναλύσεων μεθυλαιστέρων και τριγλυκεριδίων.