Ζωοτροφές

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου διαθέτει επίσης εργοστάσιο ζωοτροφών, το οποίο παράγει συμπληρωματικά μίγματα διατροφής για τα κοπάδια των τοπικών κτηνοτρόφων.

Πριν το 1998 υπήρχε μόνο το τμήμα εμπορίου που στεγαζόταν στο Πέραμα και διακινούσε μόνο αγοραζόμενες πρώτες ύλες και μίγματα. Από το 1998 και μετά μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί και παράγει μίγματα αγοράζοντας μόνο τις πρώτες ύλες και προσφέροντας στους κτηνοτρόφους της περιοχής προϊόντα πολύ καλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.