Εμπόριο ελαιολάδου

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου, θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα του ελαιολάδου της περιοχής, το οποίο διαθέτει και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π. Βόρειος Μυλοπόταμος), δημιούργησε στις εγκαταστάσεις της ένα σύγχρονο χώρο συγκέντρωσης, φύλαξης και εμπορίας ελαιολάδου.

Η διαδικασία τυποποίησης που ακολουθείται είναι η εξής:

Το ελαιόλαδο παραλαμβάνεται και γίνεται δειγματοληψία και ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Αφού κατηγοριοποιηθεί βάσει των χημικών και οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, οδηγείται και φυλάσσεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 300 τόνων. Στη συνέχεια τυποποιείται και διατίθεται στο super market του Συνεταιρισμού και σε άλλα σημεία διανομής.