Ασφάλειες

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου δραστηριοποιείται και στον κλάδο των ασφαλειών. Σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία "Συνεταιριστική Ασφαλιστική" προσφέρει οικονομικά και αξιόπιστα πακέτα ασφάλισης στους κλάδους ζωής, κατοικίας και αυτοκινήτου.