Πιστοποιήσεις/Βραβεία

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου διαθέτει επίσης όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις, προκειμένου να ανταποκρίνεται στα διεθνή standards ποιότητας και υγιεινής. Έτσι, διαθέτει: 

  • Πιστοποίηση ISO για τα τυροκομικά προϊόντα, το ελαιόλαδο και τις ζωοτροφές 
  • Πιστοποίηση IFS για το τυποποιητήριο ελαιολάδου 
  • Πιστοποίηση από το ΕΣΥΔ για το εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου του ελαιολάδου 
  • Πιστοποίηση ISO για την ιχνηλασιμότητα του ελαιολάδου 
  • Συστήματα υγιεινής HACCP σε όλους τους τομείς δραστηριότητας