Εγκαταστάσεις

Υποδομές, μηχανολογικός εξοπλισμός, πιστοποιήσεις 

Όπως προαναφέρθηκε, ο ΑΣ Μυλοποτάμου διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές και τον κατάλληλο μηχανολογικό εξοπλισμό, προκειμένου να ικανοποιεί και να εξυπηρετεί καλύτερα τις ανάγκες των παραγωγών-μελών της, σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Για το λόγο αυτό διαθέτει: 

  • Super market 1000 τετραγωνικών μέτρων 
  • Χώρους για τη συγκέντρωση, τη φύλαξη και την εμπορία του ελαιολάδου 
  • Ιδιόκτητο τυποποιητήριο ελαιολάδου 
  • Εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου  
  • Σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για το τυροκομείο 
  • Εργοστάσιο παραγωγής συμπληρωματικών μιγμάτων ζωοτροφών 
  • Πρατήριο γεωργικών εφοδίων