Συνεταιρισμός

Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μυλοποτάμου (Ε.Α.Σ.Μ.) ιδρύθηκε το 1977. Έδρα της είναι το Πέραμα του Δήμου Μυλοποτάμου, που βρίσκεται στο Νομό Ρεθύμνου στην Κρήτη. Το 2012 η ΕΑΣΜ μετατράπηκε σε Πρωτοβάθμιο Αγροτικό Συνεταιρισμό, με την επωνυμία «Αγροτικός Συνεταιρισμός Μυλοποτάμου» (ΑΣ Μυλοποτάμου). Σκοπός του ΑΣ Μυλοποτάμου είναι η στήριξη των γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που παράγονται στην περιοχή. Απώτερος στόχος είναι η παροχή όλων των απαραίτητων εφοδίων και υπηρεσιών, που θα βοηθούν τα μέλη της Ένωσης τόσο στην παραγωγική διαδικασία, όσο και στη διάθεση και πώληση των παραγόμενων προϊόντων.

Δραστηριότητες

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου έχει ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες παρουσιάζονται παρακάτω:

Super market

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου διαθέτει super market στην περιοχή του Περάματος, το οποίο λειτούργησε για πρώτη φορά το 1981. Το κατάστημα διαθέτει χώρο 1000 τ.μ. με ξεχωριστή έκθεση οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και ξεχωριστές αποθήκες 400 τ.μ. Το κατάστημα συνεχίζει σταθερά την ανάπτυξη του, παρά τον έντονο ανταγωνισμό, προσπαθώντας να προσφέρει πάντα τις καλύτερες τιμές και την καλύτερη ποιότητα προϊόντων, προς όφελος των κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι αποτελούν και τους κυριότερους πελάτες.

Σημειώνεται ότι όλα τα προϊόντα που παράγει ο Συνεταιρισμός διατίθενται μέσω του συγκεκριμένου super market.

Ελαιόλαδο

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου, θέλοντας να διασφαλίσει την ποιότητα του ελαιολάδου της περιοχής, το οποίο διαθέτει και Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης (Π.Ο.Π. Βόρειος Μυλοπόταμος), δημιούργησε στις εγκαταστάσεις της ένα σύγχρονο χώρο συγκέντρωσης, φύλαξης και εμπορίας ελαιολάδου.

Η διαδικασία τυποποίησης που ακολουθείται είναι η εξής:

Το ελαιόλαδο παραλαμβάνεται και γίνεται δειγματοληψία και ανάλυση του δείγματος στο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου. Αφού κατηγοριοποιηθεί βάσει των χημικών και οργανοληπτικών του χαρακτηριστικών, οδηγείται και φυλάσσεται σε ανοξείδωτες δεξαμενές συνολικής χωρητικότητας 300 τόνων. Στη συνέχεια τυποποιείται και διατίθεται στο super market του Συνεταιρισμού και σε άλλα σημεία διανομής.

Χημείο

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου, θέλοντας να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των παραγωγών-μελών του δημιούργησε και λειτουργεί ένα σύγχρονο εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου ελαιολάδου. Σκοπός του εργαστηρίου είναι να παρέχει έγκαιρα, αξιόπιστα και ακριβή αποτελέσματα με το μικρότερο δυνατό κόστος.

Το εργαστήριο έχει διαπιστευτεί από το ΕΣΥΔ κατά ISO/IEC 17025 E2. Διαθέτει αέριο και υγρό χρωματογράφο με δυνατότητες αναλύσεων μεθυλαιστέρων και τριγλυκεριδίων. Επίσης, διαθέτει συσκευή μέτρησης της ελαιοπεριεκτικότητας του ελαιοκάρπου, η οποία βοηθάει τους ελαιοπαραγωγούς να έχουν μια πρώτη εικόνα για την αποδοτικότητα του καρπού και να προσδιορίζουν καλύτερα το χρόνο συγκομιδής.

Τυροκομείο

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου διατηρεί και εκμεταλλεύεται ιδιόκτητο τυροκομείο στο Πέραμα Μυλοποτάμου από το 1966. Ο τρόπος παρασκευής των τυριών ακολουθεί τις παραδοσιακές συνταγές της περιοχής, η οποία διαθέτει πλούσια ιστορία και παράδοση στην παραγωγή τυροκομικών προϊόντων.

Το 1992, ο ΑΣ προέβη σε ανακαίνιση του τυροκομείου και σε ανανέωση του βασικού μηχανολογικού εξοπλισμού του.

Τα αγνά υλικά που χρησιμοποιούνται, η μη χρήση πρόσθετων συντηρητικών, χρωστικών και ομοιωμάτων, το αγνό κρητικό γάλα από επιλεγμένα κοπάδια ελευθέρας βοσκής και το μεράκι των παραγωγών, δίνουν στα τυροκομικά προϊόντα του ΑΣ Μυλοποτάμου μεγάλη ποιοτική και εμπορική αξία.

Τα τυροκομικά προϊόντα διατίθενται στα μεγαλύτερα super market της Κρήτης (Χαλκιαδάκης, Α.Β. Βασιλόπουλος, κλπ) καθώς και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Επίσης, εξάγονται στην Αμερική μέσω ενδιάμεσου διανομέα.

Τα προϊόντα του τυροκομείου είναι :

 • Γραβιέρα
 • Ανθότυρο
 • Κεφαλοτύρι
 • Φέτα
 • Ξινομυζήθρα

Σήμερα η εταιρία έχει προχωρήσει στη διασφάλιση και διαπίστευση της υγιεινής και ποιότητας των προϊόντων της, με την εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος HACCP. Η σωστή επεξεργασία, ο έλεγχος ποιότητας, η τήρηση των κανόνων υγιεινής και η ασφαλής διανομή όλων των προϊόντων της εταιρίας πραγματοποιούνται με βάση τους αυστηρούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, έτσι ώστε τα τελικά προϊόντα να πληρούν τόσο τις προδιαγραφές της ελληνικής νομοθεσίας όσο και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εργοστάσιο ζωοτροφών

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου διαθέτει επίσης εργοστάσιο ζωοτροφών, το οποίο παράγει συμπληρωματικά μίγματα διατροφής για τα κοπάδια των τοπικών κτηνοτρόφων.

Πριν το 1998 υπήρχε μόνο το τμήμα εμπορίου που στεγαζόταν στο Πέραμα και διακινούσε μόνο αγοραζόμενες πρώτες ύλες και μίγματα. Από το 1998 και μετά μεταφέρθηκε σε νέες εγκαταστάσεις, όπου λειτουργεί και παράγει μίγματα αγοράζοντας μόνο τις πρώτες ύλες και προσφέροντας στους κτηνοτρόφους της περιοχής προϊόντα πολύ καλής ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς.

Πρατήριο γεωργικών εφοδίων

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου διαθέτει πρατήριο γεωργικών εφοδίων, το οποίο προμηθεύει τους παραγωγούς της περιοχής με κάθε αναγκαίο εφόδιο για τις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις τους, ενώ ταυτόχρονα παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με την άσκηση της γεωργίας ή της κτηνοτροφίας.

Το πρατήριο διαθέτει εμπορικό και τεχνικό τμήμα και εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, το οποίο παρέχει τεχνική στήριξη σε:

 • Παραγωγούς δενδρωδών καλλιεργειών και κηπευτικών.
 • Σε βιοκαλλιεργητές
 • Σε παραγωγούς που θέλουν να εντάξουν τις μονάδες τους σε Συστήματα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.

Επίσης, ενημερώνει για χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν τον αγρότη όπως:

 • Σχέδια βελτίωσης
 • Αγροτουρισμός
 • Αναπτυξιακός Νόμος

Το πρατήριο έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του πρωτογενή τομέα παραγωγής και έχει κατοχυρώσει προστατευόμενη ονομασία προέλευσης (Π.Ο.Π.) για το ελαιόλαδο που παράγεται στο βόρειο τμήμα του δήμου Μυλοποτάμου με την επωνυμία "Λάδι Π.Ο.Π. Βόρειος Μυλοπόταμος". Επίσης, εκπονεί μελέτη για την επέκταση της Ζώνης Π.Ο.Π. και σε άλλες περιοχές.

Ασφάλειες

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου δραστηριοποιείται και στον κλάδο των ασφαλειών. Σε συνεργασία με την ασφαλιστική εταιρία "Συνεταιριστική Ασφαλιστική" προσφέρει οικονομικά και αξιόπιστα πακέτα ασφάλισης στους κλάδους ζωής, κατοικίας και αυτοκινήτου.

Οικονομικές ενισχύσεις

Το τμήμα οικονομικών ενισχύσεων συστάθηκε το 1984 και σκοπός του είναι η εξυπηρέτηση των ελαιοπαραγωγών και κτηνοτρόφων της περιοχής του Μυλοποτάμου, σε θέματα που αφορούν τις κοινοτικές ενισχύσεις.

Ειδικότερα κατά την περίοδο 1985-2005, το κύριο έργο του ήταν η ενημέρωση, η παραλαβή των δικαιολογητικών, η σύνταξη των καταστάσεων πληρωμής και η απευθείας πληρωμή των παραγωγών για τις επιδοτήσεις ελαιολάδου και επιλέξιμων. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου ο αριθμός των εξυπηρετηθέντων παραγωγών ήταν περίπου 11.000 ετησίως.

Από το 2006, με την εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Παραγωγής, το έργο του Τμήματος συμπυκνώθηκε στη συλλογή και μηχανογράφηση των Αιτήσεων Ενιαίας Ενίσχυσης για περίπου 11.000 παραγωγούς, ενώ από το 2007 ανέλαβε και τη διεκπεραίωση της Εξισωτικής Αποζημίωσης. Το τμήμα οικονομικών ενισχύσεων είναι στελεχωμένο με 5 μόνιμους υπαλλήλους, ενώ σε περιόδους υψηλού φόρτου εργασίας, δύναται να προσλάβει και εποχικούς υπαλλήλους.

Δίκτυα πωλήσεων 

Η επιχείρηση διαθέτει ένα ευρύ δίκτυο διανομής των προϊόντων της κυρίως εντός Κρήτης. Τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να διευρύνει το δίκτυο πωλήσεων της και εκτός Κρήτης, διανέμοντας τα προϊόντα της σε διάφορα καταστήματα λιανικής, είτε απευθείας είτε μέσω ενδιάμεσων. Σημειώνεται επίσης ότι ένα μέρος των τυροκομικών προϊόντων εξάγεται στην Αμερική, όχι όμως απευθείας από την Ένωση, αλλά μέσω ενδιαμέσων.