ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Ενημερώνουμε όλους τους ελαιοπαραγωγούς μέλη της Ο.Ε.Φ. / Α.Σ.
ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ότι θα πραγματοποιηθεί πρακτική εκπαιδευτική
συνάντηση σε προεπιλεγμένο ελαιώνα με θέμα:
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΡΔΕΥΣΗ
ΣΤΗ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ
Η εκπαίδευση είναι στα πλαίσια της Δράσης «Γ.iii.1. Διεξαγωγή
μαθημάτων κατάρτισης παραγωγών στον αγρό» βάσει του
προγράμματος εργασίας του Καν. (ΕΕ) 611/2014 & 615/2014 για την
περίοδο 2015-2018.

Η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 25 Ιουλίου 2016 και ώρα 18:00 στο Ελαιουργείο Αχλαδέ.