ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2016-2017

Ο ΑΣ Μυλοποτάμου ολοκλήρωσε με επιτυχία και το 2ο έτος του εγκεκριμένου προγράμματος εργασίας του. Ο απολογισμός παρουσιάζει το σύνολο των δράσεων που ενεργοποίησε η ΟΕΦ για την περίοδο 2016-2017, αξιοποιώντας το μέγιστο των πόρων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου του.